Στόλος 180 Φορτηγών

Στόλος Φορτηγών Άγγελος Πέππας